Projectes Transversals

 • L'anglès des de ben petits

Conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge, des de llar d'infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari de llengua anglesa mitjançant diferents projectes, cançons i jocs a l’hora de l’esbarjo.

 

 • English ambient

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'educació infantil durant 2 hores setmanals i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre delseu entorn i treballar diferents ambients de forma lúdica en un entorn que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge internivells de l'anglès.

 

 • English project

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera ques'inicia en l'etapa d'infantil, a primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de la matèria d'anglès tenen un paper principal perseguint els següents objectius:


- Assimilar els coneixements de la matèria que s'imparteix.
- Utilitzar i integrar l'anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.
- Un aprenentatge a través de jocs, cançons i diferents dinàmiques que ajuden a familiaritzar-se amb la llengua que s’imparteix.
- El departament d’educació marca un mínim setmanal de 2 hores de llengua estrangera. A la nostra escola, a l’etapa d’educació primària els cursos de 1r, 3r i 5è realitza 3 hores de llengua anglesa, i als cursos 2n, 4t i 6è fa 4 hores de llengua anglesa.

 

 • Arts & craft

Un projecte per introduir art en angles. Treballant diferent vocabulari, accions i projectes que familiaritzen i donen confiança a l’alumne per desenvolupar la competència lingüística. 1 hora setmanal a tota l’etapa d’educació primària.

 

 • Cambridge exams

L’escola és centre examinador d’anglès cambridge esol (english for speakers of
Other languages).


L’equip coordinador de llengua estrangera anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudesinternacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els i les alumnes al llarg dels seus estudis obtinguin un títol oficial.


L’escola elabora un pretest per tal de familiaritzar als alumnes de la tipologia de proves i a la vegada veure el nivell pel qual es poden preparar.

 

 • Saint Rafael’s Academy (acadèmia d’anglès)

Saint rafael’s academy ofereix el servei d’anglès extraescolar a l’escola. El sistema pedagògic de “l’asti blanqueja sòcol” està basat en el desenvolupament de les competències de clearing, use of anglicà, ràting and sobretensions, listening i real life skills
des d’activitats diverses, experiències quotidianes, el joc i les manualitats. Tot això fa que llengua es faci d’una manera més natural i els alumnes vegin la utilitat d’aprendre una nova llengua.

 

 • English summer camp

L’escola ofereix durant el mes de juny (coincidint amb les tardes que dintre del calendari lectiu hi ha jornada intensiva) i juliol un casal d’estiu.mitjançant un eix conductor on s’hi realitzen diferents activitats, sortides a l’entorn i amb un aprenentatge lúdic i divertit els nens i nenes que participen al casal es familiaritzen i aprenen la llengua anglesa a travésde diferents jocs i activitats.

 

 • Matèries no lingüístiques en llengües estrangeres:

Duem a terme aicle en educació física a cicle inicial. Les activitats són explicades pel mestre en llengua anglesa, també utilitzen cartells amb el diferent vocabulari que es treballarà durant la sessió.

 

 • Auxiliar de conversa:

L’escola compta des de fa anys amb la col·laboració d’una auxiliar de conversa. Es tracta d’una noia de mongòlia que parla de manera nativa la llengua anglesa. Acudeix a l’escola dos dies a la setmana (dimarts i dijous). Està 30 -50 minuts per classe, des de p3 fins a 6è, en els quals en grups reduïts de màxim 10 alumnes practica l’expressió oral amb ells seguint les pautes que l’equip d’anglès li va marcant. L’afa de l’escola és qui es fa càrrec d’aquesta despesa.

 

 • L’hort:

Aprofitant el magnífic espai exterior del que disposa l’escola, s’ha acondicionat una part del terreny per desenvolupar l’hort. Totes les verdures que es planten a l’hort estan retolades en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. D’aquesta activitat participen tots els alumnes de l’escola, des de la llar fins a 6è de primària.

 

 • Teatre en anglès:

Cada any l’escola, des de pàrvuls fins a 6è, assisteix a la representació d’una obra de Teatre en anglès que a tarragona realitzen diferents companyies dedicades.

 

 • Let’s have fun:

Els let’s have fun és una activitat que es va posar en marxa el curs 2018-2019 amb la intenció de potenciar la comprensió i expressió oral en anglès seguint el següent esquema:

• setmana 1: aeròbic
• setmana 2: yoga
• setmana 3: sèrie
• setmana 4: tea & game time l

L’activitat es desenvolupa cada dimarts a l’hora del pati.

 

 • “English Day”

Aquest curs iniciem l’activitat creant un centre d’interès basat en la musica en llengua anglesa. Cada curs treballarà una cançó, un grup de música i realitzarà un taller sobre la temàtica de la cançó. Per finalitzar el dia, gravarem un vídeo on de manera tranversal cantaran en anglès i ballaran tots els alumnes del centre.


Tots els espais significatius i/o importants de l’escola estan retolats en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià i alemany.