Finalitats Educatives

Volem que els alumnes arribin a ser...

  • Creatius i autònoms
  • Compromesos amb el seu aprenentatge
  • Compromesos amb la millora de la societat
  • Compromesos amb la seva millora personal