Acadèmia Anglès

Saint Rafael's Academy és l'acadèmia d'anglès extraescolar que ofereix el col·legi Sant Rafael. La seva metodologia és molt dinàmica, volem que els alumnes adquireixin i reforcin l'anglès d'una manera natural i lúdica. La metodologia està basada en el desenvolupament de les competències de speaking, use of English, reading and comprehension, listening i real life skills. S'ofereix l'anglès de manera motivadora, a partir de diverses activitats, jocs i experiències, de manera que l'aprenentatge de l'anglès es fa absolutament assolible per a tothom.

 

Els professors que tenim a l'Esit Language School són professors amb un alt nivell d'anglès i amb molta experiència en el món de l'educació i el lleure per assegurar-nos que els alumnes gaudeixen i aprenen. Entre les activitats que es realitzen podem trobar: cantar, ballar, jugar, arts&crafts, visualitzar pel·lícules, projectes, ... També es fa ús del llibre, però aquest és utilitzat de manera que acompanya i reforça a l'alumne durant l'aprenentatge, és a dir, en la metodologia oferta al Saint Rafael's Academy el llibre es complementa amb la resta d'activitats més dinàmiques.

 

CURS 23-24

Els i les alumnes inscrits a l'acadèmia d'anglès del Col·legi Sant Rafael, tenen l'opció de fer els exàmens oficials de Cambridge de manera gratuïta (el cost és d'entre 60€ i 65€, depenent del nivell de l'alumne). Aquests exàmens es realitzen a partir de 2n de Primària a final de curs.

Els grups programats pel curs 2022-2023 són:

  • Crawlers (P3 i P4): dimarts de 17:00h a 18:00h.*
  • Crawlers (P5): dimecres de 17:00h a 18:00h.*
  • Walkers (1r i 2n):
    • opció A: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h.*
    • opció B:dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h, *
  • Runners (3r i 4t): dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h. *
  • Jumpers (5è i 6è): dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h. *
  • ESO/KET: dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h. *

GRUPSHORARISDESCRIPCIÓ

PREU 

MENSUAL *

Crawlers (Gatejadors) P3 i P4Dimarts de 17 a 18Introducció a l'anglès a través de jocs, cançons, contes i manualitats.

 

30 €

 

Crawlers (Gatejadors) l5Dimecres de 17 a 18Introducció a l'anglès a través de jocs,  cançons, contes i manualitats.30 €

Walkers (Caminadors)

1r i 2n de primària

Opció A:

Dilluns i Dimecres de 17 a 18

Contacte amb la part escrita de l'anglès a nivells bàsics i ampliació de les habilitats orals sempre amb un component lúdic.56 €
Opció B: Dimarts i Dijous de 17 a 18

Runners (Corredors)

3r i 4t de primària

Dimarts i Dijous de 17 a 18Ampliació les activitats de lectura i escriptura (a través de les quals es treballarà gramàtica bàsica) que es reforçaran amb activitats orals de caire engrescador.56 €

Jumpers (Saltadors)

5è i 6è de primària

Dilluns i Dimecres de 17 a 18Consolidació de vocabulari i estructures més complexes tant a nivell escrit com oral, amb exposició a situacions reals.56 €

ESO / KET

Adolescents (Preparació KET)

Dilluns i Dimecres de 16 a 17Reforç i ampliació de l'anglès curricular i preparació per l'examen KET de Cambridge. Èmfasi en l'anglès oral, que és l'habilitat més  difícil de treballar a l'aula ordinària.57 €

Els grups d'alumnes són reduïts per tal de poder atendre tots els tipus d'aprenentatge i interessos dels nostres alumnes, així com fer les sessions més personalitzades.

 

Al final de cada trimestre es facilita a les famílies un butlletí per veure el progrés dels seus fills i filles a l'acadèmia. A més a més, al final de cada trimestre s'envia una informació via mail, també a totes les famílies, amb recursos, enllaços i activitats que poden fer amb els seus fills/es durant el període vacacional i així repassar tot allò treballat al llarg del trimestre. Per altra banda, el trimestre acaba amb una cloenda en la qual s'implica a les famílies (un "concert", una gimcana, uns jocs...). Volem que les famílies formin part d'aquest aprenentatge dels seus fills i siguin partícips d'aquesta tasca que tenim en comú.