Projecte Encaix

És una iniciativa psicopedagògica basada en provocar un entorn d’aprenentatge que generi oportunitats per a la construcció de coneixement significatiu.


Es treballa des de la curiositat i des de les múltiples capacitats i intel·ligències dels infants.


El projecte encaix es complementa amb un treball estimulador dels aprenentatges amb estimulació visual, auditiva i física.


El treball per ambients d’aprenentatge complementa aquest projecte que respecta el procés natural d’aprenentatge de cada infant i el facilita mitjançant la motivació, l’observació, exploració, a més del treball internivells.


És una educació en positiu i en futur des de les fortaleses de cada nen i cada nena i amb reptes constants per treballar.