175 Anys d'Història

 

La historia de les Filles de la Caritat a La Selva del Camp comença amb Sor Margarita Vagué que va ser la primera Filla de la Caritat destinada a La Selva del Camp. És just mencionar-la desprès de la llavor que ella va plantar per amor als altres.

 

Uns 20 anys després entre 1842-1843, l'Ajuntament d'aquella època cedeix en usdefruit a les Filles de La Caritat el convent de Frares Carmelites del segle XVII ja que era de la seva propietat després de la desamortització. Lluïsa de Marillac Fundadora de les Filles de la Caritat, en aquells temps, desprès de guerres a Europa, tenia la certesa, de que desarranjar la pobresa era necessari des de tot punt de vista, però era més important prevenir-la y això la va portar a concloure que la ensenyança, era el mitjà més eficaç per a començar el canvi... Així comencen a fundar les "petites escoles de poble”. Una d'elles és la de Sant Rafael a La Selva del Camp.

 

Lluïsa de Marillac va establir unes Regles comunes per a les Mestres i els Mestres de les Escoles (pot ser van ser de les primeres regles que existien en aquella època)

 

Amb aquestes regles s'imprimia una filosofia i metodologia basada en la persona. Alguna d'aquestes regles són:

 •  Els destinataris de l'escola vicenciana són aquells que no tenen mitjans econòmics o possibilitat d'anar a altres escoles. Tots han d'estar disposats a integrar-se i conviure en harmonia i respecte. No es pot permetre que cap alumnes sigui marginat per cap raó.
 • S'ha de prestar una atenció preferent als adolescents i joves que treballen per guanyar-se la vida i acudeixen a l'escola els dissabtes i diumenges per a aprendre a llegir, rebent una autèntica educació.
 • Amb relació amb els nens abandonats i sense llar, tindran una preocupació especial per la seva educació i instrucció...
 • Els mestres i les mestres hauran de tenir una constant preocupació per la formació permanent, actualitzant en els mètodes pedagògics de l'època.

 

L'escola Sant Rafael sempre ha estat donant resposta a les necessitats educatives que presentaven els canvis socials i el progrés en el pas del temps. Aquest era el seu compromís amb la societat. 


Amb aquest compromís el col·legi Sant Rafael des dels seus inicis ha esdevingut un centre de referència a Catalunya i per això va ser:

 • Internat on les noies de diferents llocs del territori rebien educació i vivien al mateix col·legi. 
 • Centre pioner en facilitar i preparar per al Batxillerat a les noies, que desprès anaven a examinar-se a Reus als anys 1970, facilitant així l'accés a estudis superiors a les noies de La Selva del Camp.
 • Entre els anys 70 i 80 va destacar en el món de l'esport, per iniciar a una població femenina en el bàsquet quedant classificats a nivell de Catalunya i guanyant any rere any competicions a les Olimpíades escolars.

 

L'escola en aquests 175 anys ha estat sempre activa i present per donar resposta educativa segons l'evolució en la manera d'aprendre dels nens i nenes, nois i noies de cada temps i així es com deixa empremta.

 

 • Sempre pensant en la persona, A inicis dels anys 90 fa una ferma aposta per la integració de totes i tots els alumnes.
 • El canvi d'actitud dels i les mestres va ser clau en aquest moment.
 • La dotació d'una USEE, ens va permetre una millor atenció, acompanyament i educació en un entorn de diversitat d'alumnat que requerien estar a l'aula ordinària. Els projectes basats en l'estimulació primerenca (teories de Glen Domann) ens permeten segons les teories de la modificabilitat cognitiva un nou concepte d'evolució en els aprenentatges.

 

A l'any 2010, l'Escola Sant Rafael forma part de la xarxa de les Escoles Diocesanes de Tarragona, les EDT. Des d'aquest moment el col·legi experimenta un gir important encaminat a la cerca d'estratègies més innovadores que permetin oferir una resposta educativa més ajustada a les necessitats dels alumnes del s. XXI. En aquest camí, fruit del treball i la reflexió com a xarxa, neixen:

 

 •  El desenvolupament de projectes: el projecte Encaix per als més menuts de l'escola (llar i educació infantil) i el projecte CIM per als més grans (educació primària).
 • Dos projectes amb un mateix eix vertebrador sustentat en els nostres valors i les finalitats educatives EDT.
 • Poc a poc a les aules van introduint-se practiques basades en:
  • Oferir propostes formatives mitjançant el desenvolupament de totes les IM
  • L'estimulació primerenca
  • La creació i desenvolupament de projectes propis
  • El treball explícit de la gestió de les emocions com a factor condicional de l'aprenentatge
  • La incorporació de robòtica
  • El projecte de llengües en escola multilingüe

 

Però tot això és possible fruit de la implicació i compromís d'un equip docent que construeix d'un projecte educatiu pensat amb tothom i per a tothom. I la implicació de les famílies, són fortaleses que fan del nostre col·legi ser un col·legi per a cadascun dels nostres alumnes, per ajudar-los a convertir-se en la persona que porten dins. Un col·legi amb voluntat de millorar sempre amb el compromís  de ser una escola innovadora- inclusiva per a ser senzillament.

 

Llibre commemoratiu dels 175 anys: "Miscel·lània dels 175 anys de la seva història" - per Camil Ferrater i Estivill.

 

El 19 de desembre de 2020, vam presentar el llibre commemoratiu dels 175 anys: "Miscel·lània dels 175 anys de la seva història", escrit per Camil Ferrater i Estivill. L'acte, que també va ser retransmès per "streaming", va comptar amb la presència d'autoritats, famílies, ex-alumnes, i persones que han format part del nostre centre durant tots aquests anys.

 

Podeu adquirir el llibre al nostre centre.