La missió del Col·legi Sant Rafael

El col·legi busca educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es proposin.


La visió del Col·legi

  1. La qualitat educativa, fruit del compromís amb l'excel·lència, caracteritzada per la innovació pedagògica i reconeguda en els bons resultats acadèmics del seu alumnat.
  2. L'educació personalitzada, basada en una orientació i acompanyament tutorial de l'alumne, que cerca la seva motivació per l'aprenentatge, la seva iniciativa davant dels reptes personals i socials i l'adquisició d'hàbits i valors, així com la resposta coherent amb els criteris personals.
  3. El treball estret amb les famílies, com a element definidor de l'educació personalitzada del centre.
  4. Excel·lència i amplitud de projectes i activitats extraescolars i serveis, com a complement a la qualitat educativa que caracteritza al centre.