Acollida

El nostre centre disposa dels serveis d’acollida “bon dia” i “bona tarda” amb els següents horaris:

  • Servei d'acollida “Bon Dia”: de 7:45 a 9:00h. Aquest servei començarà el dia 1 de
    setembre.
  • Servei d'acollida “Bona Tarda”: de 17:00 a 18:00h. Aquest servei, començarà el dia 5 de setembre.