AFA

L'objectiu principal de l'AFA de l'escola és agrupar els pares i mares d'alumnes del Col.legi Sant Rafael a fi que puguin ajudar-se mútuament en la seva tasca educativa.


També són objectius específics d'aquesta associació:

 • Col·laborar amb el centre en el manteniment i la defensa del caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu.
 • Promoure la formació permanent dels pares.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i els tutors d'alumnes en el consell escolar del centre, així com en els diferents òrgans col·legiats que tingui l'escola.
 • Integrar-se com a membres actius en una veritable comunitat educativa cristiana.

Qui és l'AFA?

L' AFA del Col·legi Sant Rafael és una associació sense ànim de lucre al servei de la comunitat educativa de la nostra escola. L'AFA està formada per tot els pares i mares de l'escola que en vulguin formar part i que es vulguin comprometre en l'educació dels seus fills o filles. Tot i això, la Junta de l'AFA es forma per el seu President, Secretari i Tresorer i per diversos vocals.

Què fa l'AFA?

Al col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp, formem l'AFA un grup de pares i mares voluntaris. Treballem sempre amb col·laboració amb l'equip directiu i professorat del col·legi, ja que creiem que és la millor manera d'ajudar als nostres fills. Els professors saben el que fa falta per millorar i ajudar al col·legi. I, units és la millor manera per aportar en aquesta millora.


Si fa falta material, si s'ha de reformar alguna instal·lació, etc.

 

Aquests últims anys per exemple hem millorat un dels patis per tal queels nostres fills tinguin altres espais per jugar, divertir-se…

 

També ens reunim periòdicament per tal de donar resposta a les demandes de l'escola i per gestionar tot allò del què som responsables. Podem resumir les nostres tasques en els següents punts:

 • Ens comuniquem amb les entitats responsables com a representants dels pares i mares de l'escola per qualsevol demanda o tema necessari.
 • Gestió de les activitats extraescolars de l'escola
 •  Gestió de la compra i la distribució dels llibres a l'inici de curs amb preus avantatjosos pels socis.
 • Participació a la presa de decisions i en el govern de l'escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
 • Subvencionem cada any la compra de material didàctic i escolar que el professorat o l'escola creuen necessari.
 • Participem activament del Pessebre Vivent que s'organitza cada any per Nadal.
 • Organitzem la venda de la Loteria de La Grossa i de la Loteria Nacional per Nadal.
 • Organitzem les Jornades Esportives.
 • Participem activament en totes les activitats culturals/festives que organitza l'escola.
 • Organitzem i gestionem la Festa de Fi de Curs i Sopar que es realitza cada any.
 • El finançament de l'AFA es fa mitjançant una quota anual de 45€ per família que paguen els socis cada curs escolar.

 

Per participar a l'AFA podeu col.laborar de forma puntual en qualsevol dels actes organitzats per l'AFA o en els que l'AFA ajuda a l'escola. Podeu contactar amb qualsevol dels membres de la Junta.

 

Contacte: afa@colsrafael.com