Catalā / Espaņol / English  ·  TEL. 977 84 40 62 · EMAIL colsrafael@colsrafael.com
Catalā / Espaņol / English  · 

Etapes

Llar d'Infants


La nostra proposta educativa

A la Llar d'Infants desenvolupem un dels quatre programes del Projecte Encaix: el programa d'Estimulació Primerenca.

El Projecte Encaix aprofita la capacitat d'aprendre i l'adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. 

Durada

La llar acull a nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys.

Horaris

Al matí hi ha servei de llar de 9:00 h a 12:00 h o de 9:00 h a 13:00 h.

A la tarda hi ha servei de llar de 15:00 h a 17:00 h.

Servei de menjador i migdiada de 13:00 h a 15:00 h.

Servei d'acollida al matí des de les 7:45 h.

Servei d'acollida a la tarda fins a les 18:00 h.

Objectius

Aspectes pedagògics

Envers als nens

Vetllar per al seu bon desenvolupament físic i psíquic, establint un vincle afectiu i personalitzat amb cadascun del nens i oferint-li unes condicions que n'afavoreixen la socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, converses i nous descobriments, tot això potenciant la seva autonomia personal i educant els seus sentits.

Envers la familia

És molt important que els pares i mestres estem sempre en contacte. L'escola ofereix a la família la tranquil·litat de deixar el seu fill en una llar on se l'acollirà i ajudarà a desenvolupar les seves capacitats bàsiques.

Demanem molt la col·laboració dels pares a l'hora de treballar amb els nens, perquè l'educació sigui de la mateixa manera tant a l'escola com a casa.

L'intercanvi entre pares i mestres es realitza mitjançant:

  • Reunió per presentar l'escola, a l'agost.
  • Petites converses diàries a l'arribada i/o sortida
  • Entrevistes personals, si convé.
  • Reunions de classe.

Des del curs 2014-15, hem posat en marxa l'Escola de Famílies, una iniciativa que sorgeix per donar suport a les nostres famílies en l'educació dels seus fills. L'Escola de Famílies vol ser un espai d'informació i formació, on l'intercanvi d'experiències i la reflexió col·lectiva esdevinguin eines que permetin millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels nens i nenes en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

Convidem a especialistes en diferents matèries relatives a la pedagogia i el món de la salut dels més petits.

 

Multimčdia