Català / Español / English  ·  TEL. 977 84 40 62 · EMAIL colsrafael@colsrafael.com
Català / Español / English  · 

Serveis


2 Fotos

Extraescolars


Acadèmia Anglès

Saint Rafael's Academy és l'acadèmia d'anglès extraescolar que ofereix el col·legi Sant Rafael. La seva metodologia és molt dinàmica, volem que els alumnes adquireixin i reforcin l'anglès d'una manera natural i lúdica. La metodologia està basada en el desenvolupament de les competències de speaking, use of English, reading and comprehension, listening i real life skills. S'ofereix l'anglès de manera motivadora, a partir de diverses activitats, jocs i experiències, de manera que l'aprenentatge de l'anglès es fa absolutament assolible per a tothom.

Els professors que tenim a l'Esit Language School són professors amb un alt nivell d'anglès i amb molta experiència en el món de l'educació i el lleure per assegurar-nos que els alumnes gaudeixen i aprenen. Entre les activitats que es realitzen podem trobar: cantar, ballar, jugar, arts&crafts, visualitzar pel·lícules, projectes, ... També es fa ús del llibre, però aquest és utilitzat de manera que acompanya i reforça a l'alumne durant l'aprenentatge, és a dir, en la metodologia oferta al Saint Rafael's Academy el llibre es complementa amb la resta d'activitats més dinàmiques.

**NOVETAT CURS 22-23**

Els i les alumnes inscrits a l'acadèmia d'anglès del Col·legi Sant Rafael, tenen l'opció de fer els exàmens oficials de Cambridge de manera gratuïta (el cost és d'entre 60€ i 65€, depenent del nivell de l'alumne). Aquests exàmens es realitzen a partir de 2n de Primària a final de curs.

Els grups programats pel curs 2022-2023 són:

 • Crawlers (P3 i P4): dimarts de 17:00h a 18:00h.*
 • Crawlers (P5): dimecres de 17:00h a 18:00h.*
 • Walkers (1r i 2n):
  • opció A: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h.*
  • opció B:dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h, *
 • Runners (3r i 4t): dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h. *
 • Jumpers (5è i 6è): dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h. *
 • ESO/KET: dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h. *

Consulteu la disponibilitat d'aquests grups.

GRUPS I HORARIS

DESCRIPCIÓ

PREU MENSUAL

Crawlers (Gatejadors)

Pàrvuls P3 i P4

Dimarts de 17 a 18

 

Pàrvuls P5

Dimecres de 17 a 18

Introducció a l'anglès a través de jocs, cançons, contes i manualitats.

30€

Walkers (Caminadors)

1r i 2n de primària

Opció A:Dilluns i dimecres de 17 a 18

Opció B: Dimarts i dijous de 17 a 18

Contacte amb la part escrita de l'anglès a nivells bàsics i ampliació de les habilitats orals sempre amb un component lúdic de pes.

56€

Runners (Corredors)

3r i 4t de primària

Dimarts i dijous de 17 a 18

Ampliació les activitats de lectura i escriptura (a través de les quals es treballarà gramàtica bàsica) que es reforçaran amb activitats orals de caire engrescador.

56€

Jumpers (Saltadors)

5è i 6è de primària

Dilluns i dimecres de 17 a 18

Consolidació de vocabulari i estructures més complexes tant a nivell escrit com oral, amb exposició a situacions reals.

56€

ESO / KET

Adolescents (preparació KET)

Dilluns i dimecres de 16 a 17

Reforç i ampliació de l'anglès curricular i preparació per l'examen KET de Cambridge. Èmfasi en l'anglès oral, que és l'habilitat més difícil de treballar a l'aula ordinària.

57€

 

Els grups d'alumnes són reduïts per tal de poder atendre tots els tipus d'aprenentatge i interessos dels nostres alumnes, així com fer les sessions més personalitzades.

Al final de cada trimestre es facilita a les famílies un butlletí per veure el progrés  dels seus fills i filles a l'acadèmia. A més a més, al final de cada trimestre s'envia una informació via mail, també a totes les famílies, amb recursos, enllaços i activitats que poden fer amb els seus fills/es durant el període vacacional i així repassar tot allò treballat al llarg del trimestre. Per altra banda, el trimestre acaba amb una cloenda en la qual s'implica a les famílies (un "concert", una gimcana, uns jocs...). Volem que les famílies formin part d'aquest aprenentatge dels seus fills i siguin partícips d'aquesta tasca que tenim en comú. 

 

Activitats AMPA

A continuació podeu consultar l'oferta d'activitats extraescolars organtizades des de l'AMPA i  previstes pel curs 2021-2022.

 

· Programació de les activitats:

 

ACTIVITATS1

 CURS

HORARI

A escollir 1,2 o 3 dies

 JOCS PSICOMOTRIUS

 P3, P4, P5

 Dilluns

 Dijous

 

 RITMES I BALLS (a càrrec de l'escola Artis)

 

 P3 a 6è

 Dilluns

 Dimecres

 Divendres

 PATINATGE (en línia o quatre rodes)

 P5 a 6è

 Dimarts

 Dijous

 INICIACIÓ A L'ATLETISME

 1r a 6è

 Dilluns

 Dimecres

 

 TENNIS TAULA

 

 1r a 6è

 Dimarts

 Dijous

 Divendres

 ESCACS (migdies a 13.55 h )

 1r a 6è

 Dimecres

 Divendres

 BALLS I DANSES TRADICIONALS (a càrrec de la Coordinadora La Polaina)

 P4 a 2n

 Dimarts (migdia)2

 Dijous (tarda)

 

· Horari activitats: de 17 a 18 h 

· Preu activitats3:

Activitats d'un dia a la setmana: 20 €/mes (soci AMPA) – 24 €/mes (no soci AMPA) Activitats de dos a la setmana: 30 €/mes (soci AMPA) – 33 €/mes (no soci AMPA) Activitats de tres dies a la setmana: 50 €/mes (soci AMPA) – 52 €/mes (no soci AMPA)

 

____________________________________________________________________

1 Subjectes a possibles canvis deguts a l'organització interna i a un mínim de ràtios

2 Migdia a 13.55 h

3 Per qualsevol rebut retornat, caldrà abonar 1,5 €

 • Quotes: es cobraran mensualment
 • Inscripció activitats es pot fer mitjançant un dels dos mètodes següents:
 1. Omplir el formulari:https://forms.gle/iudSu5B4k2bGe114A
 2. Entregar el full d'inscripció a la bústia de l'AMPA.
 • Data límit per fer la inscripció: divendres 17 de juny. Posteriorment us informarem de les activitats definitives que es duran a terme segons el nombre d'inscrits.
 • Gestió activitats: les activitats estan gestionades pel Consell Esportiu del Baix Camp, excepte Ritmes i Balls que serà gestionada per l'Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis de Reus (autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) i Balls i Danses Tradicionals que serà gestionada per La Coordinadora de La
 • Data inici/final de les activitats: a partir del mes d'octubre del 2022 fins el mes de maig del 2023 (durada de 8 mesos).

 

· Descripció de les activitats:

 

JOCS PSICOMOTRIUS

· Edats recomanades: de P3 a P5

· Descripció: aprèn jugant Amb els jocs de sempre, el joc simbòlic i amb els jocs amb i sense material. Una activitat ideal pel desenvolupament integral de l'infant.

 

· Objectius de l'activitat: acceptar les normes, escoltar i dialogar, esperar el seu torn, en definitiva, jugar amb els/les altres. Conèixer el propi cos, l'espai, el temps i les característiques dels objectes. Gaudir de les pròpies descobertes en el joc motor, perceptiu i simbòlic.

RITMES I BALLS

· Edats recomanades: de P3 a 6è

· Descripció: aprèn nous estils de ball (hip hop, funky, etc.) i realització de diferents coreografies. Aquesta activitat es fa amb l'orgaintzació del Consell però

· Objectius de l'activitat: actuar sense inhibició en moviments espontanis i suggerits. Interpretar ritmes a través del moviment corporal. Participar activament i respectar les actuacions dels altres. Realitzar una coreografia suggerida o inventada seguint un ritme.

PATINATGE

· Edats recomanades: de P5 a 6è

 

 

 

· Descripció: aprèn la tècnica del patinatge en línia o de quatre rodes. T'ajudaren a mantenir l'equilibri i a executar diferents moviments i figures més complexes damunt dels patins.

· Objectius de l'activitat: experimentar diferents formes i possibilitats del moviment i d'execució i control amb els patins. Controlar el moviment del propi cos en els desplaçaments, salts i girs amb els patins.

INICIACIÓ

A L'ATLETISME

· Edats recomanades: de 1r a 6è

· Descripció: aprèn la tècnica de l'atletisme d'una manera lúdica i recreativa.

· Objectius de l'activitat: conèixer l'atletisme i les proves que la composen, conèixer i practicar els diferents tipus de carrera, desenvolupar velocitat de reacció, desenvolupar l'habilitat bàsica dels salts.

TENNIS TAULA

· Edats recomanades: de 1r a 6è

· Descripció: aprèn la tècnica del tennis taula.

· Objectius de l'activitat: acceptar el repte que comporta oposar-se als altres en situacions de joc, sense que això derivi en actituds de rivalitat o menyspreu. Conèixer les normes bàsiques del tennis taula.

ESCACS

· Edats recomanades: de 1r a 6è

· Descripció: aprèn i perfecciona les tècniques dels escacs.

· Objectius de l'activitat: exercitar diferents tipus de memoria, aprendre a resoldre els propis problemes i prendre decisions, treballar la capacitat de concentració.

BALLS I DANSES TRADICIONALS

· Edats recomanades: de P4 a 2n

· Descripció: tast de danses i balls populars, tradicionals i folk, d'aquí i d'arreu del món

 · Objectius de l'activitat: aprendre diferents balls i danses depenen de l'edat i necessitats del grup, s'ensenyarà el Patatuf i balls típics de "La Polaina”. Es convidarà als nens i nenes a sortir a ballar el Patatuf per la Festa Major (o altres balls) on els elements que s'hagin de fer servir en els tallers els portarà la Polaina.

 

 

Per qualsevol dubte podeu escriure un correu electrònic a: ampa@colsrafael.com


Arxius: