Català / Español / English  ·  TEL. 977 84 40 62 · EMAIL colsrafael@colsrafael.com
Català / Español / English  · 

Serveis


2 Fotos

Acadèmia anglès


Acadèmia Anglès

Saint Rafael's Academy és l'acadèmia d'anglès extraescolar que ofereix el col·legi Sant Rafael. La seva metodologia és molt dinàmica, volem que els alumnes adquireixin i reforcin l'anglès d'una manera natural i lúdica. La metodologia està basada en el desenvolupament de les competències de speaking, use of English, reading and comprehension, listening i real life skills. S'ofereix l'anglès de manera motivadora, a partir de diverses activitats, jocs i experiències, de manera que l'aprenentatge de l'anglès es fa absolutament assolible per a tothom.

Els professors que tenim a l'Esit Language School són professors amb un alt nivell d'anglès i amb molta experiència en el món de l'educació i el lleure per assegurar-nos que els alumnes gaudeixen i aprenen. Entre les activitats que es realitzen podem trobar: cantar, ballar, jugar, arts&crafts, visualitzar pel·lícules, projectes, ... També es fa ús del llibre, però aquest és utilitzat de manera que acompanya i reforça a l'alumne durant l'aprenentatge, és a dir, en la metodologia oferta al Saint Rafael's Academy el llibre es complementa amb la resta d'activitats més dinàmiques.

**NOVETAT CURS 22-23**

Els i les alumnes inscrits a l'acadèmia d'anglès del Col·legi Sant Rafael, tenen l'opció de fer els exàmens oficials de Cambridge de manera gratuïta (el cost és d'entre 60€ i 65€, depenent del nivell de l'alumne). Aquests exàmens es realitzen a partir de 2n de Primària a final de curs.

Els grups programats pel curs 2022-2023 són:

  • Crawlers (P3 i P4): dimarts de 17:00h a 18:00h.*
  • Crawlers (P5): dimecres de 17:00h a 18:00h.*
  • Walkers (1r i 2n):
    • opció A: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h.*
    • opció B:dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h, *
  • Runners (3r i 4t): dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h. *
  • Jumpers (5è i 6è): dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h. *
  • ESO/KET: dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h. *

Consulteu la disponibilitat d'aquests grups.

GRUPS I HORARIS

DESCRIPCIÓ

PREU MENSUAL

Crawlers (Gatejadors)

Pàrvuls P3 i P4

Dimarts de 17 a 18

 

Pàrvuls P5

Dimecres de 17 a 18

Introducció a l'anglès a través de jocs, cançons, contes i manualitats.

30€

Walkers (Caminadors)

1r i 2n de primària

Opció A:Dilluns i dimecres de 17 a 18

Opció B: Dimarts i dijous de 17 a 18

Contacte amb la part escrita de l'anglès a nivells bàsics i ampliació de les habilitats orals sempre amb un component lúdic de pes.

56€

Runners (Corredors)

3r i 4t de primària

Dimarts i dijous de 17 a 18

Ampliació les activitats de lectura i escriptura (a través de les quals es treballarà gramàtica bàsica) que es reforçaran amb activitats orals de caire engrescador.

56€

Jumpers (Saltadors)

5è i 6è de primària

Dilluns i dimecres de 17 a 18

Consolidació de vocabulari i estructures més complexes tant a nivell escrit com oral, amb exposició a situacions reals.

56€

ESO / KET

Adolescents (preparació KET)

Dilluns i dimecres de 16 a 17

Reforç i ampliació de l'anglès curricular i preparació per l'examen KET de Cambridge. Èmfasi en l'anglès oral, que és l'habilitat més difícil de treballar a l'aula ordinària.

57€

 

Els grups d'alumnes són reduïts per tal de poder atendre tots els tipus d'aprenentatge i interessos dels nostres alumnes, així com fer les sessions més personalitzades.

Al final de cada trimestre es facilita a les famílies un butlletí per veure el progrés  dels seus fills i filles a l'acadèmia. A més a més, al final de cada trimestre s'envia una informació via mail, també a totes les famílies, amb recursos, enllaços i activitats que poden fer amb els seus fills/es durant el període vacacional i així repassar tot allò treballat al llarg del trimestre. Per altra banda, el trimestre acaba amb una cloenda en la qual s'implica a les famílies (un "concert", una gimcana, uns jocs...). Volem que les famílies formin part d'aquest aprenentatge dels seus fills i siguin partícips d'aquesta tasca que tenim en comú. 

 


Arxius: