Com és un dia al Col·legi Sant Rafael

Com és un dia al Col·legi Sant Rafael?

Com és un dia al Col·legi Sant Rafael? Entorns i espais plens d'aprenentatges que ensenyen als i les nostres alumnes a ser creatius, autònoms i compromesos amb el seu aprenentatge, amb la millora de la societat i amb la seva millora personal.