Català / Español / English  ·  TEL. 977 84 40 62 · EMAIL colsrafael@colsrafael.com
Català / Español / English  · 

Serveis


2 Fotos

Extraescolars


Acadèmia Anglès

Saint Rafael's Academy és l'acadèmia d'anglès extraescolar que ofereix el col·legi Sant Rafael. La seva metodologia és molt dinàmica, volem que els alumnes adquireixin i reforcin l'anglès d'una manera natural i lúdica. La metodologia està basada en el desenvolupament de les competències de speaking, use of English, reading and comprehension, listening i real life skills. S'ofereix l'anglès de manera motivadora, a partir de diverses activitats, jocs i experiències, de manera que l'aprenentatge de l'anglès es fa absolutament assolible per a tothom.

Els professors que tenim a l'Esit Language School són professors amb un alt nivell d'anglès i amb molta experiència en el món de l'educació i el lleure per assegurar-nos que els alumnes gaudeixen i aprenen. Entre les activitats que es realitzen podem trobar: cantar, ballar, jugar, arts&crafts, visualitzar pel·lícules, projectes, ... També es fa ús del llibre, però aquest és utilitzat de manera que acompanya i reforça a l'alumne durant l'aprenentatge, és a dir, en la metodologia oferta al Saint Rafael's Academy el llibre es complementa amb la resta d'activitats més dinàmiques.

Els grups programats pel curs 2021-2022 són:

  • Crawlers (P3 i P4): dimarts de 17:00h a 18:00h. **
  • Crawlers (P5): dimecres de 17:00h a 18:00h. **
  • Walkers (1r i 2n):
    • opció A: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h.**
    • opció B:dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h, **
  • Runners (3r i 4t): dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h. **
  • Jumpers (5è i 6è): dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h. **
  • ESO/KET: dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h. **

** Consulteu la disponibilitat d'aquest grups.

GRUPS I HORARIS

DESCRIPCIÓ

PREU MENSUAL

Crawlers (Gatejadors)

Pàrvuls P3 i P4

Dimarts de 17 a 18

 

Pàrvuls P5

Dimecres de 17 a 18

 

Introducció a l'anglès a través de jocs, cançons, contes i manualitats.

28€

Walkers (Caminadors)

1r i 2n de primària

Opció A:Dilluns i dimecres de 17 a 18

Opció B: Dimarts i dijous de 17 a 18

 

Contacte amb la part escrita de l'anglès a nivells bàsics i ampliació de les habilitats orals sempre amb un component lúdic de pes.

53€

Runners (Corredors)

3r i 4t de primària

Dimarts i dijous de 17 a 18

Ampliació les activitats de lectura i escriptura (a través de les quals es treballarà gramàtica bàsica) que es reforçaran amb activitats orals de caire engrescador.

53€

Jumpers (Saltadors)

5è i 6è de primària

Dilluns i dimecres de 17 a 18

Consolidació de vocabulari i estructures més complexes tant a nivell escrit com oral, amb exposició a situacions reals.

53€

ESO / KET

Adolescents (preparació KET)

Dilluns i dimecres de 16 a 17

 

Reforç i ampliació de l'anglès curricular i preparació per l'examen KET de Cambridge. Èmfasi en l'anglès oral, que és l'habilitat més difícil de treballar a l'aula ordinària.

54€

 

Els grups d'alumnes són reduïts per tal de poder atendre tots els tipus d'aprenentatge i interessos dels nostres alumnes, així com fer les sessions més personalitzades.

Al final de cada trimestre es facilita a les famílies un butlletí per veure el progrés  dels seus fills i filles a l'acadèmia. A més a més, al final de cada trimestre s'envia una informació via mail, també a totes les famílies, amb recursos, enllaços i activitats que poden fer amb els seus fills/es durant el període vacacional i així repassar tot allò treballat al llarg del trimestre. Per altra banda, el trimestre acaba amb una cloenda en la qual s'implica a les famílies (un "concert", una gimcana, uns jocs...). Volem que les famílies formin part d'aquest aprenentatge dels seus fills i siguin partícips d'aquesta tasca que tenim en comú. 

 

Activitats AMPA

A continuació podeu consultar l'oferta d'activitats extraescolars organtizades des de l'AMPA i  previstes pel curs 2021-2022.

Informació addcional:

● Mesures higiene i seguretat: en cada activitat es prendran les mesures corresponents que es notificarà a les famílies inscrites.
● Quotes: es cobren mensualment.
● Preu activitats:
                           o Activitats d'un dia a la setmana: 18 € / mes
                           o Activitats de dos a la setmana: 30 € /mes
● Inscripció activitats: Formulari d'inscripció activitats extraescolars curs 2021/2022
Si algú té problemes per a poder fer la inscripció, pot escriure un correu electrònic a l'adreçade l'AMPA: ampa@colsrafael.com
● Data límit per fer la inscripció: 31 d'agost
● Gestió activitats: les activitats estan gestionades pel Consell Esportiu del Baix Camp.
● Data inici/final de les activitats: a partir del dilluns 13 de setembre fins el 3 de juny. En cas de pluja les activitats es seguiran fent canviant la programació.
● Consultes: per qualsevol dubte podeu escriure un correu electrònic a: ampa@colsrafael.com

Tennis taula

1r a 6è

Dimecres i divendres de 17:00h a 18:00h.

____________________________________________________________________________________________________

Ritmes i Balls

P3 a 6è

Dilluns i divendres de 17:00h a 18:00h.

____________________________________________________________________________________________________

Atletisme

1r a 6è

Dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h.

____________________________________________________________________________________________________

Patinatge (en línia o quatre rodes)

P5 a 6è

Dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h.

_________________________________________________________________________________________________

Jocs psicomotrius

P3, P4 i P5

Dilluns i dijous de 17:00h a 18:00h

_________________________________________________________________________________________________


Arxius: